Adjectives <>Adverbs

 

Beschrijving: Beschrijving: http://2.bp.blogspot.com/-kZzX_DKKth4/TZW7YJMm5II/AAAAAAAAAps/VuY4PBJ_Pto/s1600/pos-adverb%255B1%255D.png

 

E = Easy / M = Medium / D = Difficult

 

 

Links naar: Tutorials / Uitleg

Opmerking

?

 

http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/grammatica/grammatica-over-woorden/bijwoord-of-bijvoeglijk-naamwoord/

Uitleg

 

 

http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/grammatica/grammatica-over-woorden/bijwoorden/

Uitleg vervolg

 

 

http://www.bastrimbos.com/grammar/adverbs_or_adjectives.htm

Uitleg

 

 

http://www.ursula.nl/engels/grammar/exercises/anders/adjectiveadverb1.html

Uitleg en oefeningen

 

 

http://www.learnenglish.be/gr2_adjective_study.htm

Uitleg  Engels

 

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/adverbien.htm

Uitleg (Engels) Adverbs<>Adjectives

 

 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs

Uitleg  Engels

 

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/adverbien.htm

Uitleg  Engels

 

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/adverbien2.htm

Lijst uitzonderingen: Adverbs zonder -ly

 

 

http://www.englishpage.com/minitutorials/adverb.html

Uitleg  Engels

 

 

http://www.english-4u.de/adjective_adverb.htm

Uitleg  Engels

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GB0_Coz_oko

Uitleg video

 

 

 

 

 

 

http://www.englishclub.com /grammar/adjectives.htm

Uitleg (Engels) adjectives

E/M

 

http://www.englishclub.com/grammar/adverbs.htm

Uitleg (Engels) adverbs

E/M

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/adverb.htm

Uitleg (Engels) Adverbs<>Adjectives

E/M

 

 

 

 

 

http://www.grammar-quizzes.com/adv_manner.html#maincontent

http://www.grammar-quizzes.com/adv_manner2.html#maincontent 

Uitleg Engels uitgebreid

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links naar: Exercises / Oefeningen

Opmerking

?

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/adverb1.htm

Oefening om Adverb te herkennen

E

 

http://www.bastrimbos.com/Hotpotatoesfiles/advadj1.htm

MC

E

 

http://www.bastrimbos.com/Hotpotatoesfiles/advadj2.htm

MC

E

 

http://a4esl.org/q/h/9901/gc-advadj.html

MC

E

 

http://a4esl.org/q/h/lb/Adjadv.html

MC

E

 

http://a4esl.org/q/h/lb/adjadv2.html

MC

E

 

http://www.usingenglish.com/quizzes/33.html

MC

E

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/grammar/adjadv1.htm

MC ook uitzonderingen

 

 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/exercises

Vul in

E

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjective_adverb.htm

Vul in

E

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjective_adverb2.htm

Vul in

E

 

http://www.learnenglish.be/gr2_adjective_ex1.htm

Vul in

E

 

http://www.learnenglish.be/gr2_adjective_ex2.htm

Vul in

E

 

http://www.learnenglish.be/gr2_adjective_ex3.htm

Vul in

E

 

http://a4esl.org/q/f/z/zz60fck.htm    

MC

E

 

http://www.grammarbank.com/adjectives-adverbs-exercises.html

Vul in

E

 

http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/fe-goodwell.html

Good<>well

E

 

http://www.english-4u.de/adj_adv_ex1.htm

Vul in

E+

 

http://www.english-4u.de/adj_adv_ex4.htm

Vul in

E+

 

http://www.english-4u.de/adj_adv_ex10.htm

Vul in

E+

 

 

 

 

 

http://english-zone.com/grammar/gd-wll1.html

well<>good =Adverb <> Adjective

E/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manythings.org/fq/1/8993.html

ook uitzonderingen

E/M

 

http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/fe-adjective.html

MC

E/M

 

http://www.better-english.com/grammar/adjadv.htm

MC

E/M

 

http://www.bastrimbos.com/Hotpotatoesfiles/advadj3.htm

Vul in

M

 

http://a4esl.org/q/h/vm/adjadv.html

MC

M

 

http://depts.dyc.edu/learningcenter/owl/exercises/adjectives_and_adverbs_ex2.htm

 

M

 

http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/fe-adjective.html

 

M

 

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/adverb2.htm

Kies

M

 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1829

 

M+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dowlingcentral.com/MrsD/quizzes/grammar/GammaExer/adjoradv.htm

 

M/D

 

http://www.learnenglish.be/gr2_adjective_ex3.htm

 

M/D

 

http://www.grammar-quizzes.com/adv_order.html#practice1

 

D

 

http://www.cityu.edu.hk/elc/quiz/adjadv.htm

 

DD